Wanneer doorverwijzen naar speltherapie?


Leerkrachten
Het kind heeft leerproblemen / concentratieproblemen, waaraan emotionele problemen ten grondslag liggen.

Het kind heeft moeite met samenspelen en/of samenwerken.
Het kind heeft moeite met het accepteren en respecteren van regels en grenzen.
Het kind wordt gepest, is onvoldoende weerbaar, heeft faalangst of pest zelf.


(School-)Maatschappelijk werk(st)ers
Er is sprake van psychosociale problematiek bij het kind of in het gezin. Ouders zijn gemotiveerd voor hulp via SMW, maar er is onvoldoende zicht op de belevingswereld van het kind en op wat het kind nodig heeft.
Het kind heeft een plek nodig waar hij (m/v) in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier, spelenderwijs, zijn verhaal kwijt kan en nieuwe persoonlijke oplossingen kan ontdekken.


Huis-, Schoolartsen
Er zijn psychosomatische klachten.
Er zijn medische problemen zonder lichamelijke oorzaak, zoals eet-, slaap-, zindelijkheidsproblematiek.
Er is sprake van psychosociale problematiek, internaliserende of externaliserende gedragsproblemen.


Logopedisten
Er zijn spraakproblemen zoals mutisme of stotteren waaraan emotionele problemen aan ten grondslag liggen en waarin de logopedische behandeling onvoldoende resultaat oplevert.


Fysiotherapeuten
Het kind worstelt met zelfacceptatie, bijvoorbeeld door motorische problemen en/of verlies van functies. 


Kinderpsychologen/orthopedagogen
Die vooral cognitief werken en een kind behandelen waarbij speltherapie mogelijk geschikter is. Bijv. bij een jonger kind of een kind dat zich moeilijk in woorden kan uiten.
Die graag willen samenwerken. Bijvoorbeeld wanneer er verschillende behandelaars voor het kind en de ouders gewenst zijn.


Over doorverwijzen
Met toestemming van ouders werk ik graag samen. Mijn ervaring is dat ieder vanuit zijn of haar eigen discipline en persoonlijke visie een eigen kijk heeft op het kind. Speltherapie geeft een goed zicht op de belevingswereld van een kind.