Spelbegeleiding

Wat is spelbegeleiding?

Naast speltherapie kunt u ook terecht voor spelbegeleiding.
Bij speltherapie is spel het middel om contact te maken en emotionele problemen spelenderwijs te verwerken.
Bij spelbegeleiding leren kinderen spelen doordat de spelbegeleidster aansluit bij hun spelniveau, interesse, mogelijkheden en kwaliteiten.
Wanneer kinderen (nog) niet prettig kunnen spelen of wanneer hun spelontwikkeling gestagneerd is, gaat dit vaak gepaard met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en in het gedrag.


Waarom Spelbegeleiding?

Elk kind (lees ook: mens!) heeft het nodig te kunnen spelen.
Het is belangrijk om goed te kunnen spelen om zich te kunnen ontspannen, plezier te kunnen maken, contact te kunnen maken, allerlei mogelijkheden van het lichaam,  het denken, het voelen en in ons gedrag te kunnen oefenen, en om problemen te kunnen verwerken.
Spelen doe je vanuit intrinsieke motivatie: omdat je het leuk vind!

Door goed te kunnen spelen ontwikkelt een kind zich op allerlei gebied:

1. Lichamelijk: fijne en grove motoriek, zintuigen, coördinatie van het lichaam in de ruimte…..
2. Verstandelijk / cognitief: inzicht in mogelijkheden en eigenschappen van materialen, concentratie, ruimtelijk inzicht, symboolbegrip, creativiteit……
3. Emotioneel: eigen kwaliteiten leren kennen en waarderen, genieten van eigen mogelijkheden, zelfvertrouwen, dagelijkse ervaringen verwerken in het spel, spelplezier, ontspannen, leren differentieren………
4. Sociaal: Leren samenspelen, leren delen, leren luisteren, afspraken leren maken, leren rekening te houden met elkaar.….
5. ……………………..

Door aan te sluiten bij het spelniveau van het kind wordt in zijn algemeenheid de nieuwsgierigheid geprikkeld en het initiatief nemen bevorderd. De persoon gaat lekkerder in zijn vel zitten en wordt assertiever. De spelbegeleider werkt vanuit een positieve relatie op basis van vertrouwen, veiligheid en onvoorwaardelijke acceptatie. Mensen die ervaren dat er op hen wordt gereageerd, ervaren daarmee ook dat ze invloed kunnen uitoefenen op de wereld om hen heen. Binnen spel kan men zelf keuzes maken en bepalen. Binnen spel is iemand zelf de baas over hetgeen hij wil spelen. Dit heeft een positief effect op de ego-ontwikkeling van de persoon.

Iedereen die niet lekker kan spelen of eenzijdig spelgedrag vertoont komt in aanmerking voor spelbegeleiding.

Naast kinderen kunnen dit ook volwassenen zijn met een verstandelijke beperking. Bij deze laatste groep is er, wanneer men wordt aangemeld voor spelbegeleiding, vaak ook sprake van moeilijk interpreteerbaar gedrag, psychische problematiek, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen of stoornissen in het autistisch spectrum.