Verloop van de therapie:


U kunt zich via de email of telefonisch aanmelden voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. 

U kunt kort iets vertellen over de reden waarom u hulp zoekt, daarnaast kunt u meer informatie krijgen over de speltherapie. Ook hoort u dan of er wachttijden zijn. 


Indien gewenst maken we een afspraak voor een intake gesprek. Hierin bespreken we uitvoeriger wat de reden is van aanmelding voor speltherapie. De speltherapeut stelt aanvullende vragen die van belang zijn om een goed zicht te krijgen op de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind.

Aan het eind van dit gesprek maken we een afspraak voor de spelobservaties. Indien gewenst kan er aanvullend ook een observatie op school plaatsvinden en/of een gesprek met de leerkracht of andere betrokkenen.

 
Na één tot drie spelobservaties wordt samen met de ouders of verzorgers een inschatting gemaakt of speltherapie goed aansluit bij het kind. De therapeut doet een voorstel voor een behandelingsplan en zal een inschatting maken van hoeveel sessies nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.

 
Daarna vindt er om de drie tot zes spelsessies een oudergesprek plaats. Een goede samenwerking tussen de ouders en de therapeut bevordert een positief resultaat van de therapie. Er wordt besproken hoe het thuis gaat. Daarnaast worden de thema’s besproken die het kind laat zien in het spel. Samen bekijken we hoe de ouders in de thuissituatie zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van hun kind.

Bij de intake en de oudergesprekken is het kind meestal niet aanwezig.

Observatieverslagen, behandelplan en evaluaties worden bewaard in een dossier. Het dossier wordt twintig jaar bewaard na de 18e verjaardag van het kind, op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Aan het eind van de behandeling stuurt de therapeut u een link waarop u anoniem kunt aangeven hoe tevreden u bent over de behandeling.


Kosten 2024 voor particulieren:


Kennismakingsgesprek: 30 minuten, geheel kosteloos en vrijblijvend, telefonisch of in de praktijk. 

Het tarief is € 87,50 per consult van 50 minuten

(Speltherapiesessies, observaties en oudergesprekken). 


Vergoedingsmogelijkheden:

Speltherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars in aanvullende modules. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.

Klik hier voor een overzicht.

Als u de zorg zelf bekostigd of vanuit uw aanvullende verzekering, heeft u geen doorverwijzing nodig. 


Voor kinderen met matige en ernstige problemen zijn er vergoedingsmogelijkheden via de gemeente. Een doorverwijzingsbrief van de huisarts, jeugdarts of een verwijzing via één van de sociale wijkteams uit Nijmegen of omgeving is dan noodzakelijk.

Daarnaast moet er een indicatie zijn van bijvoorbeeld een orthopedagoog, GZ-psycholoog of kinderpsychiater.

Vuurvlinders Speltherapie heeft diverse 'collega's' waar we contact mee kunnen opnemen wanneer er een indicatie voor de hand ligt. Praktijken waar we vaak mee samenwerken zijn Stap jeugdhulp, ECLG, Sentio en Hoge en Partners.

Vuurvlinders Speltherapie is lid van coöperatie "Vakwerk". Dit is een coöperatie van samenwerkende therapeuten verspreid over heel Nijmegen. 


Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Bijzondere Ziektekosten voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar of andere instantie.

Klik hier voor de behandelovereenkomst voor particuliere cliënten.

Klik hier de behandelovereenkomst voor cliënten waarbij de zorg wordt bekostigd door de gemeente.

Klik hier voor het privacydocument van Vuurvlinders Speltherapie.