Wachtlijst

Wanneer u belt of een email stuurt kunt u te horen krijgen dat er een wachttijd en wachtlijst is. Als de wachttijd niet te lang is, wordt er met u overlegd of u uw kind wilt aanmelden. In dat geval wordt er op kortere termijn een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wanneer het erg druk is, kan het zo zijn dat er tijdelijk geen nieuwe kinderen op de wachtlijst  gezet worden.

Mocht dit zo zijn, dan staat dat hieronder vermeld.

U kunt dan wel bellen voor advies voor verwijzing naar collega’s of andere organisaties. Leeftijd, interesse en de aard van de problematiek spelen hierbij een rol.


Informatie bijgewerkt 19-1-2024

Vanaf half mei 2024 kunt u contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden voor plaatsing op de wachtlijst.

Bij lichte problematiek kunt u ook overwegen om zelf als ouder aan de slag te gaan. Als ouder kunt u niet helpende patronen doorbreken in uw gezin. Uw kind zal zich dan anders gaan gedragen. Lees meer hierover op www.natuurlijkvaktherapienijmegen.nl. Met ouders werk in deels wandelend in de buitenlucht / de natuur. Dit kan niet vergoed worden door de gemeente. Dit wordt door sommige zorgverzekeraars wel gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Hiervoor is momenteel geen wachtlijst. Afspraken kunnen worden ingepland op donderdagochtend en vrijdagochtend.