Wanneer speltherapie?

Kinderen laten met hun gedrag zien of ze lekker in hun vel zitten.

Wanneer dit niet zo is vertonen ze bijvoorbeeld stil, angstig, somber, agressief, extreem aangepast, hyperactief of onhandelbaar gedrag, ze pesten of worden gepest, bijten nagels, hebben driftbuien of ontwikkelen andere zorgelijke gewoontes.

Soms is er sprake van eet-, slaap of zindelijkheidsproblemen zonder medische oorzaak.

Ook kunnen er andere onverklaarbare lichamelijke klachten zijn of leer- of concentratieproblemen.

Dit noemen we emotionele problemen.
Vaak liggen er aan gedragsproblemen of problemen in de omgang met anderen emotionele problemen ten grondslag.


In speltherapie kunnen kinderen terecht voor: 

  • Het verbeteren van hun zelfvertrouwen.
  • Het leren uiten en verwerken van gevoelens zoals angst, boosheid, verdriet.
  • Het verbeteren van de relatie tussen het kind en de ouder en/of andere volwassenen.
  • Behandeling van hechtingsproblematiek.
  • Het verbeteren van de sociale weerbaarheid in o.a. de omgang met leeftijdsgenootjes.
  • Verwerken van trauma’s; zoals pesten, mishandeling, een ongeluk.
  • Verliesverwerking bij o.a. echtscheiding, overlijden van een geliefd persoon, terugval in mogelijkheden door handicaps, ziekte en burn-out.
  • Ondersteuning bij life-events zoals uitbreiding van het gezin en verhuizing.
  • Psycho-educatie over een verstandelijke beperking, hoog sensitiviteit of stoornis in het autistisch spectrum. Werken aan acceptatie van - en leren omgaan met -. Ook voor broertjes en zusjes of ouders.