Professionele hulp

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om kinderen vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

In speltherapie helpt de speltherapeut het kind om tot vrij, authentiek en persoonlijk spel te komen.

In speltherapie staat het contact tussen het kind en de therapeut centraal. De therapeut creëert een sfeer waarin het kind zich veilig genoeg voelt om zich te uiten binnen het spel. Zo leert de therapeut het kind kennen.

Wanneer een kind vrij gaat spelen, laat het zien wat er in hem (m/v) omgaat.

Kinderen ontwikkelen zich van nature via het spel en ze verwerken hierin wat ze meemaken.

Wat leuk en belangrijk is, wat moeilijk is, wat angsten zijn en hoe het de wereld om zich heen ervaart.

Er is ruimte om ervaringen te laten zien binnen de veilige context van het spel. De therapeut helpt het kind om ervaringen te ordenen en een plek te geven. In het spel communiceert de therapeut hierover met het kind.

Het kind hoeft nu niet meer alleen te worstelen met een lastig thema.

Het kind wordt gestimuleerd zich te uiten aangaande overtuigingen die hem (m/v) belemmeren in zijn ontwikkeling en te zoeken naar nieuwe persoonlijke oplossingen. In het kind aanwezige kwaliteiten die kunnen bijdragen tot het verbeteren van het emotionele welzijn en de weerbaarheid worden bewust gemaakt en versterkt.